Osaka chiếm hạng nhất!

Osaka chiếm hạng nhất!

Theo thống kê vừa qua củ cảnh sát Osaka thì trong năm qua số vụ cướp giật ở Osaka là 5542 vụ, giảm một nữa so với năm 2000 là 10973. Tuy vậy xét suốt 30 năm qua thì Osaka liên tục đứng hạng thứ nhất.
Theo lời nói của tỉnh trường Ota vào năm 2004 trong dịp bầu cử là giảm 1/2 số vụ cướp giật. thì đây cũng là một con số đáng mừng. Nhưng so với con số 3000 của tỉnh Nara thì vẫn có một sự khác biết rất lớn.

(Lược dịch từ yahoo.jp news)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top