Quốc ca của Nhật Bản

Quốc ca của Nhật Bản

Quốc ca của Nhật Bản có tên là " 君が代 " ( kimigayo ).( chế độ quân chủ )

kimigayo wa
chiyo ni yachiyo ni
sazareishino
iwao to narite
kokeno musumade

* bản dịch tiếng Anh

May the reign of the Emperor
continue for a thousand, nay, eight thousand generations
and for the eternity that it takes
for small pebbles to grow into a great rock
and become covered with moss.


Trước kia, NB hoàn toàn chưa có quốc ca, mãi đến thời " Minh Trị Duy Tân " (1868 ), khi NB bắt đầu chuyển mình, trở thành một nước tư bản công nghiệp thì đất nước này mới chính thức có quốc ca. Ông John William Fanton, một sĩ quan chỉ huy quân đội người Anh là người có công lớn nhất trong việc thuyết phục Nhật hoàng về sự cần thiết cần phải có một bài quốc ca riêng cho đất nước.

Lời của bài hát dựa theo một bài thơ cổ, có từ thế kỷ thứ 10. Phần nhạc do một nhạc công của Nhật hoàng, ông Hiromori Hayashi viết vào năm 1880, sau đó được hoà âm bởi một nhạc trưởng người Đức, tên là Franz Eckert. Kể từ năm 1888, bài hát này đã chính thức trở thành quốc ca của NB.

Từ "君" ( kimi ) ở đây là chỉ Nhật hoàng. trong lời bài hát cũng có câu cầu chúc cho vương triều của Nhật hoàng sẽ tồn tại mãi mãi ( 千代に 八千代に ) Sở dĩ như vậy là vì vào thời điểm đó, Nhật hoàng là người nắm giữ quyền hành cao nhất của đất nước, cho nên tất cả đều nhằm tôn vinh Nhật hoàng.

Kể từ sau chiến tranh thế giới thứ 2, tuy chế độ quân chủ vẫn còn tồn tại ở NB, nhưng nhà vua hầu như không có quyền lực gì đáng kể. Do đó, đã có nhiều ý kiến phản đối rằng bài quốc ca trên ko còn phù hợp nữa. Tuy vậy, nó vẫn được hát vào các dịp lễ lớn và tại các trường học.

(nguồn TTVNOL)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top