Robot giao nhiệm vụ cho con người

Robot giao nhiệm vụ cho con người

1201012267.nv.jpg


Trước nay người ta vẫn buộc tội robot là lấy đi mất công ăn việc làm của con người. Nay, các nhà khoa học đã làm cuộc cách mạng khi tạo ra một phần mềm robot giao nhiệm vụ cho con người.

Robot mang tên Suggestbot, do Dan Cosley và cộng sự tại Đại học Cornell ở Ithaca, New York, chế tạo. Chương trình có thể giúp các cộng đồng online như Wikipedia và Slashdot biên tập và phân bổ các nhiệm vụ. Những tổ chức như thế này thường dựa vào các thành viên để biên tập và bổ sung nội dung. Nhưng khi công việc nhiều lên thì sẽ rất khó cho những người sử dụng chọn lựa các công việc phù hợp.

Suggestbot sẽ kết nối nhiệm vụ với sở thích của từng người. Nó sẽ lọc qua hàng nghìn danh mục của Wikipedia để tìm ra công việc cần làm và so sánh với danh sách những bài vở đã được biên tập trước đó trong hồ sơ của người sử dụng, tìm ra những điểm tương đồng. Để tìm hiểu liệu chương trình có gia tăng năng suất, Cosley đã nghiên cứu công việc của 91 biên tập viên Wikipedia trên với tổng số 3094 nhiệm vụ. Ông thử nghiệm 3 phiên bản thuật toán Suggestbot.

Kết quả cho thấy sau khi nhiệm vụ được giao 2 tuần, 3,4-4,3% trong số đó được thực hiện, so với chỉ 1% phần việc được làm khi người sử dụng chọn lựa một cách ngẫu nhiên. Cosley tin rằng kết hợp cả 3 thuật toán sẽ còn làm gia tăng kết quả hơn nữa.
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top