Shinkansen đạt tốc độ 366km/giờ

Shinkansen đạt tốc độ 366km/giờ

[WRAP]http://ca.c.yimg.jp/news/20060301092439/img.news.yahoo.co.jp/images/20060301/kyodo/20060301-00000034-kyodo-soci-thum-000.jpg[/WRAP]
Sáng 1 tháng 3 công ty Tohokushinkansen đã tiến hành chạy thử tàu Shinkansen mới từ Sendai đến Iwate. Tàu mới này đã đạt tốc độ 366 km/giờ. Theo dự tính thì tốc độ mà công ty này muốn đạt được là 360 km/giờ. Hiện nay vấn đề còn lại là tăng tính ổn định cho tàu trong lúc vận hành.

(Theo yahoo.jp news)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top