Kinh tế Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản : Kinh tế phục hồi sau ảnh hưởng của Corona , sẽ ở trong giai đoạn tăng trưởng trong những tháng tới.

Kinh tế Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản : Kinh tế phục hồi sau ảnh hưởng của Corona , sẽ ở trong giai đoạn tăng trưởng trong những tháng tới.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, ông Haruhiko Kuroda đã cho biết vào ngày 29 rằng nền kinh tế Nhật Bản dự kiến sẽ phục hồi sau ảnh hưởng của loại virus Corona mới và sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng trong vòng vài tháng tới. Về ứng phó với biến đổi khí hậu, ông chỉ ra rằng hoạt động tài trợ hỗ trợ các khoản đầu tư và cho vay liên quan đến biến đổi khí hậu của các tổ chức tài chính, thay vì mua trái phiếu xanh trực tiếp là "phương pháp hiệu quả nhất đối với cấu trúc thị trường Nhật Bản."

2021-11-29T090148Z_1_LYNXMPEHAS0CG_RTROPTP_3_JAPAN-ECONOMY-BOJ.jpg


Thống đốc Kuroda đẫ phát biểu tại một sự kiện trực tuyến do Paris Europlace tổ chức. Bài giảng về chủ đề ứng phó với biến đổi khí hậu, nhưng trước bài giảng ông đã đề cập đến nền kinh tế Nhật Bản.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã quyết định triển khai hoạt động chống biến đổi khí hậu vào tháng 6 năm nay. Hoạt động đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 12. Về thị trường trái phiếu xanh Nhật Bản, ông Kuroda chỉ ra rằng “mặc dù lượng phát hành và số vụ ngày càng tăng nhưng quy mô còn nhỏ so với ở nước ngoài”. Ông cho biết vì Nhật Bản có hệ thống tài chính lấy ngân hàng làm trung tâm nên "việc thúc đẩy đầu tư liên quan đến khí hậu và cho vay thông qua ngân hàng là rất quan trọng."

<Quản lý rủi ro và công khai thông tin>

Thống đốc Kuroda chỉ ra rằng những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến quản lý tổ chức tài chính và sự ổn định của hệ thống tài chính thông qua nhiều kênh khác nhau. Ông nói rằng việc quản lý thích hợp các rủi ro tài chính liên quan đến khí hậu "cũng sẽ củng cố sự vững mạnh có hệ thống của xã hội và nền kinh tế nói chung."

Dựa trên thực tế là Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã đề cập đến việc đang làm việc với Cơ quan Dịch vụ Tài chính trên cơ sở thử nghiệm để phân tích kịch bản cho các ngân hàng lớn và đặc điểm của Nhật Bản bị thiệt hại do lũ lụt, một phân tích định lượng về tác động của thiệt hại lũ lụt đối với tài chính doanh nghiệp.

Các tổ chức tài chính tham gia vào các hoạt động về biến đổi khí hậu của Ngân hàng Nhật Bản phải công khai thông tin theo cách được khuyến nghị bởi Lực lượng đặc nhiệm cung cấp về tông tin tài chính liên quan đến khí hậu của Ban ổn định Tài chính (FSB). Ông Kuroda nhấn mạnh tầm quan trọng của việc công khai thông tin, nói rằng, "Trong khi cung cấp cho các nhà đầu tư những đánh giá cần thiết cho việc đầu tư và tài trợ liên quan đến khí hậu, thị trường sẽ điều chỉnh hành vi của doanh nghiệp."

Ông đề cập rằng Tổ chức Tiêu chuẩn Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) đã thông báo rằng họ sẽ thành lập một "Hội đồng Tiêu chuẩn Bền vững Quốc tế" (ISSB) mới và nhằm mục đích phát triển các tiêu chuẩn quốc tế về công bố thông tin liên quan đến tính bền vững. Điều quan trọng là phải mở rộng chất lượng và số lượng công khai thông tin. "

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top