Thông báo về việc di chuyển dữ liệu cũ

Thông báo về việc di chuyển dữ liệu cũ

Kể từ ngày hôm nay (25 tháng 5 năm 2014), chúng tôi chính thức bắt đầu di chuyển dữ liệu cũ của diễn đàn vào KHO DỮ LIỆU CŨ và tạo một số thư mục mới. Vì thế nếu ai cần thông tin cũ xin mời truy cập vào khu vực này hoặc sử dụng chức năng tìm kiếm của diễn đàn để tìm kiếm.
Đề nghị không gửi bài mới hay trả lời vào kho dữ liệu cũ.
 

Bài viết liên quan

Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
Your content here
Top