Tổng hợp tài liệu học tiếng Nhật

kiokio

New Member
Tổng hợp tài liệu học tiếng Nhật
:confused1:
1-2 kyuu matome kanji-goi shuu:
http://www.4shared.com/file/53254793/6f3cd3d6/1-2kyuu_matome_kanji-goi_shuu.html

101 japanese idioms book
http://www.4shared.com/file/21806005/cfaa782/101japaneseidioms-book.html

24 quy tắc học Kanji I
http://www.4shared.com/file/46294760/2acf5c9b/24_Quy_tac_hoc_Kanji_I.html

24 quy tắc học Kanji II
http://www.4shared.com/file/46294759/783eb7fc/24_Quy_tac_hoc_Kanji_II.html

214 bộ thủ Hán Việt
http://www.esnips.com/doc/5e277865-cff6-44f1-bf82-eb16d77f1b4d/214_bo_thu_HanViet

501 Japanese Verbs
http://www.zshare.net/download/japaneseverbs-djvu.htm

Bunka chuukyuu
http://www.4shared.com/file/46294759/783eb7fc/24_Quy_tac_hoc_Kanji_II.html

Kanji Card
http://www.esnips.com/doc/7522d6bb-f019-4ff9-9444-b66fe5da0bf6/Kanji-Card

Kanji Gold
http://www.esnips.com/doc/8af4cfdf-2bf9-4825-a8cc-490f2f4dec92/Kanji-Gold

Kanji List
Level 2:http://www.esnips.com/doc/9c40fc1a-4ef2-4862-b968-08171f68935a/Level2KanjiList
Level 3:http://www.esnips.com/doc/6f6f704f-d794-4464-8d01-c0d619a0375e/Level3KanjiList
Level 4: http://www.esnips.com/doc/43308a63-ce58-4899-8f76-12c6d86185d9/Level4Kanjilist

Kanzen Master 1-2kyuu Goi:
http://www.4shared.com/file/60896795/f75a6d71/Kanzen_master_1-2kyuu_Goi.html

Shin Nihongo de Kuraso
http://www.4shared.com/file/43517362/ae306e5b/Shin_Nihongo_de_Kurasou.html

Tài liệu dạy học của NHK có phiên âm tiếng Việt dạy hội thoại (song ngữ- gồm 78 trang)
Textbook các bạn có thể down ở đây:
http://www.nhk.or.jp/lesson/vietnamese/textbook_vietnamese.pdf
Nội dung của sách:
Gồm script của 100 bài hội thoại và vào link sau để nghe hoặc download về máy để nghe:
http://www.nhk.or.jp/lesson/vietnamese/learn/list/001.html

::::::::::::::::::::::.....


1 kyuu:

1 kyuu gokaku dekiru:
ebook: http://www.4shared.com/file/69121422/d01c82f3/1kyuu_gokaku_dekiru.html
CD1: http://www.4shared.com/file/69121453/e85a24a2/1kyuu_gokaku_dekiru_CD1.html
CD2: http://www.4shared.com/file/69121481/b3fa3bc3/1kyuu_gokaku_dekiru_CD2.html

1 kyuu mondai shuu:
http://www.4shared.com/file/68677273/8818d132/1kyuu_mondai_shuu.html

ニューアプローチ中上級日本語
CD1 http://www.megaupload.com/?d=6SIL2PUK
CD2 http://www.megaupload.com/?d=Q7R2NZ3Y


2 kyuu:

2 kyuu gokaku dekiru:
ebook: http://www.4shared.com/file/42237803/428a7ec6/2-kyuu_gokaku_dekiru.html
CD1-2: http://www.4shared.com/file/69122845/38de65c/2-kyuu_gokaku_dekiru_CD1-2.html

2 kyuu mondai shuu:
http://www.4shared.com/file/60795972/1ec0e56d/2kyuu_mondai_shuu.html

Chuukyuu kara manabu:
http://www.4shared.com/file/59116684/94ec5ea8/Chuukyuu_kara_manabu.html

Chuukyuu kara manabu nihongo (中級 から 学ぶ 日本語)
CD1: http://www.megaupload.com/?d=JG85KOCL
CD2: http://www.megaupload.com/?d=VT6Z401F
CD3: http://www.megaupload.com/?d=WJRELRJX
CD4: http://www.megaupload.com/?d=ZBND6YD3
http://rapidshare.com/files/41707324/chuukyuu_kara_manabu_nihongo.zip
http://rapidshare.com/files/41709106/chuukyuu_kara_manabu_nihongo_waaku_bukku.zip

Kanzen Master Grammar (Japanese ver.):
http://www.4shared.com/get/16544155/d8707d08/2kyu-QuyenXanhOK.html

Kanzen Master Grammar (Vietnamese ver.):
http://www.4shared.com/file/60883918/41126f4c/Kanzen_Master_2kyuu_Grammar_Vietnamese.html

Nameraka
Megaupload: http://www.megaupload.com/?d=8OOJZYDT
Direct link: http://www.batluazippo.com/nameraka.rar
 
Top