Bản chất của chế độ xuất khẩu lao động

Bản chất của chế độ xuất khẩu lao động

Mc đích chính ca chương trình xut khu lao đng hay là Tu nghip sinh là nhm truyn bá k thut ca nhng nước đã phát trin sang nhng nước đang phát trin .Tuy thế s tht thì nó có nhng biến tướng riêng ca nó cho phù hp vi hoàn cnh thc tế .Th nht quan nim và cách nhìn nhn gia bên phái c và bên tiếp nhn v chương trình có s khác nhau rõ rt . Vit nam thì người ta quen dùng t "xut khu lao đng" = bán sc lao đng cho nước ngoài đ kiếm tin . Còn nước ngoaì thì người ta li dùng t " tu nghip sinh"= người hc vic . Nói mt cách ngn gn thì bên phái c và người ra đi (tc là người Vit )thì quan nim là đi kiếm tin . Ly mc đích kiếm tin là trên hết . Còn bên tiếp nhn , tc là nước ngoài thì li quan nim là truyn bá k thut . Tuy thế bên tiếp nhn li chia ra 2 mc đ : cp chính ph thì coi chế đ này là truyn bá k thut còn cp công ty , nơi tu nghip sinh làm vic thì li có mc đích riêng ca mình . Tt nhiên không phi là truyn bá k thut ! Mà đó là nhm thuê nhân công r đ bù đp vào vic thiếu nhân công lao đng .Nói tóm li thì xét v mt bn cht thc s đó là s bán và mua lao đng thun tuý . Do đó nếu ai đó có ý đnh đi xut khu lao đng thì hãy nhn thc rõ vn đ này đ tránh b sc v sau .
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top