Lao động bị rủi ro được hỗ trợ 5-10 triệu đồng

Lao động bị rủi ro được hỗ trợ 5-10 triệu đồng

Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Theo đó, ngoài hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp xuất khẩu lao động (XKLĐ) mở rộng, phát triển thị trường, người lao động đi XKLĐ được hỗ trợ chi phí trong các trường hợp sau: 50% học phí bồi dưỡng tay nghề, ngoại ngữ, kiến thức cần thiết (tối đa không quá 1,5 triệu đồng/người) đối với con thương binh, liệt sĩ, người có công hưởng chế độ chính sách, diện hộ nghèo, dân tộc thiểu số; 20% học phí bồi dưỡng tay nghề, ngoại ngữ, kiến thức cần thiết (tối đa 2 triệu đồng/người) đối với lao động đi XKLĐ theo các chương trình thí điểm đòi hỏi cao về tay nghề, ngoại ngữ.

Trường hợp lao động chết ở nước ngoài, thân nhân được hỗ trợ 10 triệu đồng/trường hợp; lao động bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật không đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc phải về nước trước hạn được hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng/trường hợp nếu thời gian làm việc bằng hoặc ít hơn 50% thời hạn hợp đồng và 3 triệu đồng/trường hợp nếu làm việc trên 50% thời hạn hợp đồng.

Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước hình thành từ các nguồn: Doanh nghiệp XKLĐ đóng góp 1% từ tiền thu phí dịch vụ hằng năm; mỗi lao động đi XKLĐ đóng góp 100.000 đồng; hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước và các nguồn thu khác như lãi tiền gửi, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Theo D.QUỐC - Người lao động
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top