Các nhóm lợi ích

Các nhóm lợi ích


Đây là các nhóm đại diện cho lợi ích của các chính trị gia địa phương, các ngành nghề, các tổ chức, các hiệp hội, các khu vực... ở Nhật Bản, bắt đầu xuất hiện từ sau chiến tranh thế giới thứ hai cho đến nay. Cách thức hoạt động của các nhóm này là tìm cách gây ảnh hưởng với Chính phủ thông qua các hình thức như: đại diện trực tiếp trong Hội đồng địa phương, trong Quốc hội; liên kết với các đảng chính trị, các nhà chính trị bằng cách ủng hộ họ dưới nhiều hình thức như cung cấp người vận động bầu cử và quỹ bầu cử cho các ứng cử viên tranh cử, ủng hộ tài chính cho các tổ chức của các đảng chính trị, huy động phiếu ủng hộ, tuyển mộ ứng cử viên cho các tổ chức chính trị, tác động đến sự lựa chọn trước các ứng cử viên...Mục tiêu chính trị của các nhóm này rất đa dạng, có thể là để giành được sự bảo trợ dưới hình thức tài trợ từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương, chẳng hạn như tài trợ cho các công trình công cộng, có thể là để được trợ cấp, trợ giá, hoặc cho vay với lãi suất thấp, có thể là để được giảm thuế hay có sự điều tiết của nhà nước đối với các khoản thu nhập thêm. Có những nhóm lợi ích lại tập trung vào những mục tiêu chính trị, xã hội cụ thể chứ không phải là kinh tế, chẳng hạn như chống vũ khí hạt nhân hoặc phản đối việc chọn vị trí xây dựng các nhà máy hạt nhân... Đặc trưng ảnh hưởng của các nhóm lợi ích là nó chỉ giới hạn trong khu vực chính sách mà nó hoạt động, rất khó mở rộng ảnh hưởng ra các khu vực chính sách khác.


Đảng Dân chủ-Tự do cầm quyền bị dư luận rộng rãi coi là một đảng phục vụ cho một số nhóm đặc quyền đặc lợi. Đảng này sử dụng độc quyền về chính sách của Nhà nước và sự bảo trợ để củng cố liên minh với các nhóm ủng hộ tập trung ở các doanh nghiệp lớn và nhỏ, ở các lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp, chính quyền địa phương. Trong một số trường hợp, mối quan hệ mật thiết giữa các nhóm lợi ích và Chính phủ đã bị buộc tội là thông đồng chính trị. Nhìn chung thì dư luận quần chúng và phương tiện thông tin đại chúng là hai ảnh hưởng đối trọng cơ bản nhất đối với hệ thống các nhóm lợi ích.
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top