Để nhập quốc tịch Việt Nam và hồi hương

Để nhập quốc tịch Việt Nam và hồi hương

Gần đây, chúng tôi nhận được rất nhiều thư của bạn đọc là Việt kiều hỏi về thủ tục hồi hương cũng như bày tỏ mong muốn được nhập lại quốc tịch Việt Nam. Về những vấn đề này, Bộ Tư pháp trả lời như sau:

Trường hợp Việt kiều muốn trở lại Việt Nam sinh sống, có thể liên hệ trực tiếp với Cơ quan ngoại giao, lãnh sự của Việt Nam tại nước ngoài để biết thêm chi tiết và được hướng dẫn cụ thể về thủ tục hồi hương.

Đối với Việt kiều muốn nhập lại quốc tịch Việt Nam: Hiện tại, Luật Quốc tịch Việt Nam chỉ công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch Việt Nam. Vì vậy, Việt kiều mang quốc tịch nước ngoài muốn nhập lại quốc tịch Việt Nam thì trước đó phải xin thôi quốc tịch đang có. Việc xin thôi quốc tịch này thuộc thẩm quyền giải quyết của quốc gia mà đương sự mang quốc tịch.

Ví dụ như trường hợp mẹ của công dân Hoàng Vĩnh Hào (TP.HCM) mang quốc tịch nước láng giềng, bà muốn nhập quốc tịch Việt Nam thì trước hết phải thôi quốc tịch đang có. Việc thôi quốc tịch đang có của bà không thuộc thẩm quyền của Nhà nước Việt Nam và Nhà nước Việt Nam không thể can thiệp trong trường hợp này.

Về vấn đề xin nhập quốc tịch Việt Nam và thời gian giải quyết các việc về quốc tịch, bạn đọc có thể tham khảo thông tin tại website của Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn và chọn mục Thủ tục hành chính) để biết các quy định cụ thể.

Ngoài ra, ngày 29/8 vừa qua, Bộ Ngoại giao đã khai trương website http://mienthithucvk.mofa.gov.vn nhằm hướng dẫn người Việt Nam định cư ở nước ngoài các quy định về thủ tục, hồ sơ cấp Giấy miễn thị thực. Bạn đọc muốn tìm hiểu về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài có thể truy cập vào website nói trên để biết thêm thông tin chi tiết.

Theo Website Chính phủ
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top