Làm thế nào để có thể sửa đổi được hiến pháp?

Làm thế nào để có thể sửa đổi được hiến pháp?

Để sửa đổi hiến pháp, các điều kiện sau đây phải được thoả mãn:
1. Trên hai phần ba số thành viên của thượng viện cũng như hạ viện thông qua.
2. Sau đó quốc dân sẽ bỏ phiếu, số phiếu thuận phải là quá bán.
Tuy nhiên từ khi hiến pháp có hiệu lực (năm 1947) đến nay chưa lần nào tổ chức bỏ phiếu toàn quốc để sửa đổi hiến pháp.
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top