Máy bay China Airline bốc cháy

Máy bay China Airline bốc cháy

Máy bay bốc cháy ngay sau khi hạ cánh tại okinawa. Rất may là không hành khách nào bị thương cả.

20070820-00000014-jijp-soci-view-000.jpg
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top