Tại sao ??!!

Tại sao ??!!

Tại sao nước Nhật lại vừa có Thủ tuớng vừa có cả Vua khi tất cả mọi quyền hành đều do nội các quyết định .Tại sao lại có sự tồn tại song song như thế nhỉ ?Mỗi năm chính phủ phải chi cho Hoàng gia một khoản tiền kếch xù .Tại sao nhỉ ?!Phải chăng chỉ để bảo tồn truyền thống văn hóa . Nói vậy thì Vua Nhật chỉ là bù nhìn thôi sao ,chắc không phải ...Vậytaij sao nhỉ nhaQuynh không hiểu ????????????hỏi người Nhật thì người ta bảo là "công việc của Vua là vẫy tay chào mọi người ".Mọi người thử thảo luận nhé !
 
Bình luận (5)

kamikaze

Administrator
Nha Quynh hôm nay quan tâm việc nước nữa cơ à? Chắc tính học theo Bác Hồ?
"Thiên Hòang là biểu tượng thống hợp(thống Nhất) của dân tộc Nhật Bản". Trong hiến pháp có ghi như vậy. Hãy suy luận từ câu nói đó nhé. Tương tự, Thái lan cũng có vua nhưng Vua Thái có quyền và được kính trọng hơn.
 

nhaQuynh

New Member
nhaquynh cũng chỉ thắc mắc vậy thôi , chứ làm sao học theo Bác Hồ được .
Vậy tóm lại thì Thiên hoàng cũng chỉ là "biểu tượng "nhỉ ?Không quyền hành và không có những quyết định có giá trị . Vậy thì nhaquynh không ước mơ làm con gái Thiên hoàng nữa đâu ,làm một người bình thường còn thoải mái hơn .
 

kamikaze

Administrator
〔天皇の地位と主権在民〕
第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 〔皇位の世襲〕
第2条皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
(http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j01.html#s1)

Dịch qua nhé:

Thiên Hoàng là biểu tượng thống hợp dân tộc Nhật Bản. Điều này dựa trên(tinh thần) chủ quyền tại dân(do dân quyết) của toàn thể người Nhật.

Toàn bộ hành động của Thiên Hòang liên quan đến việc quốc gia đều phải có sự xác/công nhận của Nội các. Và, nội các phải chịu trách nhiệm (về hành động của Thiên Hòang)

Sao còm muốn làm con gái TH nữa không?
 

nhaQuynh

New Member
không! như vậy giống như là tù binh của nội cacs vậy đó .. .
Cảm ơn bác kami nhiều ạ !Nhaquynh hiểu rồi .
 

kamikaze

Administrator
He he nói sau lưng người Nhật 1 chút nhưng mà có lẽ là Tù binh của nội các, con rối của dân chúng!
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top