57 học viên sang Nhật du học

57 học viên sang Nhật du học

Tối 12-3-2005, Trường Nhật ngữ Đông Du (TP.HCM) đã tổ chức lễ tiễn 57 du học sinh lên đường du học Nhật vào tháng 4-2005.

Trong số này có một giáo viên Nhật ngữ của trường, 17 sinh viên đã tốt nghiệp đại học và 29 học sinh tốt nghiệp THPT được các hội khuyến học thuộc các tỉnh trong cả nước giới thiệu theo học chương trình du học Đông Du trong gần tám tháng qua. Các sinh viên đã tốt nghiệp ĐH và học sinh tốt nghiệp THPT sẽ sang Nhật Bản học các nhóm ngành kỹ thuật.

Trong đợt này, nhờ sự giới thiệu của Trường Đông Du, có 20 du học sinh được nhận học bổng du học của nhật báo Asahi.

(Theo Tuổi Trẻ)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top