Nhật Bản cho Trung Quốc vay 409,4 triệu USD

Nhật Bản cho Trung Quốc vay 409,4 triệu USD

Trung Quốc và Nhật Bản vừa ký một thỏa thuận, theo đó, Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản sẽ cho Trung Quốc vay 409,4 triệu USD với khung lãi suất dao động từ 0,65 - 1,4% trong thời gian 25 - 40 năm, để cung cấp tài chính cho các dự án về giảm ô nhiễm không khí và xử lý rác thải đô thị ở sáu tỉnh và thành phố miền trung và tây Trung Quốc.

(nhandan.co,.vn)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top