Nhật Bản tăng cường đầu tư trực tiếp nước ngoài

Nhật Bản tăng cường đầu tư trực tiếp nước ngoài

[WRAP]http://www.vtv.vn/Uploaded/minhcham/1003koizumi,4.jpg[/WRAP]Hội đồng đầu tư Nhật Bản do Thủ tướng Koizumi đứng đầu đã đặt mục tiêu tăng tỉ lệ đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Nhật Bản lên 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2010, tương đương khoảng 250 tỷ USD.

Kể từ năm 2003, Chính phủ Nhật Bản đã đưa vào thực hiện sáng kiến "Đầu tư Nhật Bản", với khoảng 90 biện pháp, chính sách nhằm khuyến khích đầu tư nước ngoài như nới lỏng quy định về thị thực cho các nhà nghiên cứu và kỹ sư, cung cấp thông tin về luật pháp Nhật Bản bằng tiếng Anh và tổ chức nhiều hội thảo đầu tư ở nước ngoài. Nhờ đó, FDI vào Nhật Bản đã tăng đáng kể, và dự kiến sẽ đạt 110 tỷ USD, tương đương 2,5% GDP vào cuối năm 2006.

Với mục tiêu tăng tỉ lệ FDI lên 5% GDP vào năm 2010, Nhật Bản dự định sẽ tăng thêm ưu đãi về thuế cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động liên doanh, liên kết. Hội đồng tư vấn Nhật Bản dự định sẽ xem xét các biện pháp bổ sung vào tháng 6 tới.

So với các nền kinh tế phát triển khác, Nhật Bản vẫn "tụt hậu" trong việc thu hút đầu tư nước ngoài. Năm 2003, tỉ lệ FDI của Mỹ đã là 12,8% GDP và của Liên minh châu Âu là 9,9% GDP.

Theo VTV
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top