Nhật Bản viện trợ cho Lào 1,5 triệu USD

Nhật Bản viện trợ cho Lào 1,5 triệu USD

Chính phủ Nhật Bản vừa cung cấp khoản viện trợ không hòan lại trị giá 1,5 triệu USD cho Chính phủ Lào nhằm giúp củng cố hệ thống nông-lâm nghiệp và nâng cao đời sống cho nhân tỉnh Luôngnặmtha (bắc Lào).

Số tiền viện trợ trên trích từ Quỹ đặc biệt của Chính phủ Nhật Bản do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) quản lý để giúp Chính phủ Lào trong chiến lược giảm nghèo của tỉnh Luôngnặmthạ, đặc biệt là kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, gắn với dự án xây dựng tuyến đường xuyên Á (R3) đi qua bắc Lào; trong đó, chủ yếu là phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp như củng cố, cải tạo diện tích đất nông nghiệp, thành lập đội sản xuất cây giống, phục hồi và bảo vệ rừng tự nhiên, nâng cao tay nghề và quản lý sản phẩm nông nghiệp vùng cao.

Đây là một trong những dự án điểm nhằm củng cố hệ thống nông nghiệp toàn diện, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp để xuất khẩu, tăng thu nhập cho nhân dân tỉnh Luôngnặmthạ./.

(TTXVN)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top