vì sao Long quân bỏ lên rừng, Âu cơ bỏ xuống biến?

vì sao Long quân bỏ lên rừng, Âu cơ bỏ xuống biến?

Âu Cơ sau khi sinh xong mệt quá nằm trên giường. Lạc Long Quân vui sướng ngồi đếm trứng. 1..2...98..99..100..102 ..wooaa. Ôi vui quá, chẳng hiểu ông ta đếm thế nào mà tận 102 trứng cơ!. Âu Cơ thấy chồng ngồi đếm cũng xuống ham vui, kêu Lạc Long Quân đứng dậy. Âu Cơ đếm: 1..2....97..100, hết. Tại sao thế nhỉ? Thế là Lạc Long Quân và Âu Cơ cãi nhau, người cho là 102, người cho là 100, không ai nhường ai, cuối cùng quyết định ly dị, chia trứng. nguời ôm trứg lên rừng kẻ xuống biển
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top