Nhật bồi hoàn cho người bị mất tiền trong thẻ tín dụng

Nhật bồi hoàn cho người bị mất tiền trong thẻ tín dụng

Trước tình trạng ngày càng có nhiều người bị mất tiền gửi trong ngân hàng do thẻ rút tiền bị làm giả hoặc mất cắp, Nhật đã áp dụng luật bảo vệ người gửi tiền ở ngân hàng.

Theo đó, bắt buộc các cơ quan tài chính phải bồi thường toàn bộ cho khách hàng số tiền bị mất nếu không phải do lỗi của khách hàng.

Tuy nhiên, những trường hợp như tiết lộ mã số thẻ (PIN) cho người khác, viết PIN vào thẻ rút tiền hoặc đưa thẻ cho người khác sẽ không được nhận tiền bồi thường. Nếu khách hàng dùng PIN dễ đoán như ngày sinh, số điện thoại nhà riêng hoặc nơi làm việc, địa chỉ nhà riêng hoặc số bằng lái xe, khách hàng sẽ bị xem là có một phần lỗi trong việc để thẻ bị làm giả hoặc bị đánh cắp. Và trong các trường hợp này, khách hàng sẽ chỉ được bồi thường tối đa 75% số tiền bị mất.

Ngoài ra, luật trên cũng qui định khách hàng chỉ được bồi thường nếu kịp thời thông báo vụ việc trong vòng 30 ngày kể từ khi phát hiện tiền bị rút trộm.

(Theo Reuters, Kyodo)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top