Nhật kêu gọi tiếp nhận công nhân nước ngoài

Nhật kêu gọi tiếp nhận công nhân nước ngoài

Hội đồng chính sách kinh tế và tài chính của Nhật đã kêu gọi nên tiếp nhận công nhân nước ngoài trong các lĩnh vực còn hạn chế. Chính quyền nên xem lại các loại công việc có thể sử dụng nhân công người nước ngoài và tỏ ra mềm dẻo hơn trong việc thuê người nước ngoài trong các lĩnh vực dịch vụ như chăm sóc sức khỏe.

Theo ước lượng của Bộ Y tế - lao động và phúc lợi, năm 2030 số lao động sẽ giảm khoảng 10 triệu người từ con số lực lượng lao động hiện nay khoảng 56 triệu. Báo cáo kêu gọi chính quyền tạo ra một môi trường làm việc có sức thu hút công nhân nước ngoài, đồng thời gia tăng số sinh viên từ các nước châu Á đến Nhật học tập và tạo điều kiện cho họ tìm được việc làm trong thời gian ở Nhật.

Theo Tuổi trẻ
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top