Nihongo Kaiwa: BÀi 7

imported_micdac

New Member
Bài 7 : 学校(がっこう) trường học


Mẫu câu 1:

A: もう晩(ばん)ご飯(はん)を食(た)べましたか
Anh đã ăn tối chưa

B: いいえ、まだです。Aさんは。
Chưa, còn anh ?

A: 私はもう食べました。
Tôi ăn rồi


Mẫu câu 2:

A: リンさんは日本のお酒を飲みますか。
Anh Linh chắc uống ruợu Nhật chứ phải k?
B: リンさんですか。飲むと思(おも)いますよ。
Linh hả, tôi cho là uống

*********************************************
Nは động từ nguyên thể と思います。: cho là, nghĩ là
*********************************************


Mẫu câu 3:

A: あなたの会社はどこですか。
Công ty anh ở đâu
B: 東京駅の近(ちか)くです。
gần nhà ga tokyo

Mẫu câu 4 :

A: これはだれの傘(かさ)ですか。
Cái dù này của ai ?

B: それはランさんの傘です。
Cái đó là dù của cô Lan

A:  あれはどののラジオですか。
Cái đó là radio của hãng nào ?
B:  あれはソニーのラジオです
Cái đó là radio của Sony

A:  これはどこのワインですか。
Cái này là rượu ở đâu làm

B: それはドイツのワインです。
Cái đó là rượu Đức

A: それは何の雑誌(ざっし)ですか。
Đó là tạp chí gì ?

B: これはスポーツの雑誌です
Đây là tạo chí thể thao

A: これはいつの新聞(しんぶん)ですか。
Cái này báo hồi nào vậy
B: それは昨日(きのう)の新聞です。
Cái đó là báo hôm qua


Mẫu câu 5 :

A: このCDはだれですか。
Cái CD này là của ai?

B: 私のです。
của tôi

A: そのCDもあなたのですか。
Cái CD kia cũng của bạn à?

B:いいえ、これは私の友達のです。 
Không phải, cái này là (CD) của bạn tôi
 

Đính kèm

  • bai7.JPG
    bai7.JPG
    69.5 KB · Lượt xem: 188

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để gửi phản hồi

Bạn phải là thành viên mới có thể gửi phản hồi

Đăng ký

Hãy đăng ký làm thành viên. Việc này rất đơn giản!

Đăng nhập

Bạn là thành viên? Hãy đăng nhập tại đây.

Top