Tadashi Yanai - một Levi Strauss của Nhật Bản

Tadashi Yanai - một Levi Strauss của Nhật Bản

Thế giới có một Levi Strauss nổi tiếng trong ngành thời trang, thì người Nhật cũng có một Levi Strauss của riêng mình. Đó là Tadashi Yanai, 52 tuổi, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tập đoàn Fast-Retailing, nhà sản xuất và kinh doanh sản phẩm may mặc lớn nhất Nhật Bản. Trong con người ông hội đủ mọi phẩm chất cần phải có của một giám đốc điều hành Nhật Bản mẫu mực: năng động, lạc quan và không bao giờ hối hận về những gì mình đã làm.
(Dịch từ Tokyo Times)
http://www.bwportal.com/?cid=4,4&txtid=2173
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top