Vui vui

nvhcuong

New Member
Số liệu thống kê của người dân Nhât, hơi bị vui:

hug và kiss công khai tại nhà ga or trong xe điện
+ 10 tuổi: - nam > 30%
- nữ 40%
+ 20 tuổi: - nam > 20%
- nữ < 40%
+ 30 tuổi - nam < 30%
- nữ > 40%
+ 40 tuổi - nam : gần 40%
- nữ 60%
+ 50 tuổi - nam > 60%
- nữ 70%

2. Ngồi dạng chân hoặc gác chân lên trong xe bus, xe điện
+ 10 tuổi: - nam 15%
- nữ 40%
+ 20 tuổi: - nam 17%
- nữ 37%
+ 30 tuổi - nam > 25%
- nữ 50%
+ 40 tuổi - nam : 30%
- nữ gần 50%
+ 50 tuổi - nam 50%
- nữ > 60%

3. Trang điểm hoặc chải đầ khi ngồi trong xe bus, xe điện
+ 10 tuổi: - nam > 20%
- nữ gần 30%
+ 20 tuổi: - nam gần 30%
- nữ 50%
+ 30 tuổi - nam > 25%
- nữ 40%
+ 40 tuổi - nam : 45%
- nữ 50%
+ 50 tuổi - nam >60%
- nữ > 60%

4. Ngồi buôn chuyện trên đường phố
+ 10 tuổi: - nam 25%
- nữ gần 30%
+ 20 tuổi: - nam 30%
- nữ > 30%
+ 30 tuổi - nam 28%
- nữ gần 40%
+ 40 tuổi - nam : 45%
- nữ 33%
+ 50 tuổi - nam 40%
- nữ 32%

5. Vừa đi bộ vừa ăn
+ 10 tuổi: - nam 10%
- nữ 10%
+ 20 tuổi: - nam 12%
- nữ 11%
+ 30 tuổi - nam < 10%
- nữ > 20%
+ 40 tuổi - nam : gần 30%
- nữ 25%
+ 50 tuổi - nam 28%
- nữ 26%
 

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để gửi phản hồi

Bạn phải là thành viên mới có thể gửi phản hồi

Đăng ký

Hãy đăng ký làm thành viên. Việc này rất đơn giản!

Đăng nhập

Bạn là thành viên? Hãy đăng nhập tại đây.

Top