Vui vui

Vui vui

Số liệu thống kê của người dân Nhât, hơi bị vui:

hug và kiss công khai tại nhà ga or trong xe điện
+ 10 tuổi: - nam > 30%
- nữ 40%
+ 20 tuổi: - nam > 20%
- nữ < 40%
+ 30 tuổi - nam < 30%
- nữ > 40%
+ 40 tuổi - nam : gần 40%
- nữ 60%
+ 50 tuổi - nam > 60%
- nữ 70%

2. Ngồi dạng chân hoặc gác chân lên trong xe bus, xe điện
+ 10 tuổi: - nam 15%
- nữ 40%
+ 20 tuổi: - nam 17%
- nữ 37%
+ 30 tuổi - nam > 25%
- nữ 50%
+ 40 tuổi - nam : 30%
- nữ gần 50%
+ 50 tuổi - nam 50%
- nữ > 60%

3. Trang điểm hoặc chải đầ khi ngồi trong xe bus, xe điện
+ 10 tuổi: - nam > 20%
- nữ gần 30%
+ 20 tuổi: - nam gần 30%
- nữ 50%
+ 30 tuổi - nam > 25%
- nữ 40%
+ 40 tuổi - nam : 45%
- nữ 50%
+ 50 tuổi - nam >60%
- nữ > 60%

4. Ngồi buôn chuyện trên đường phố
+ 10 tuổi: - nam 25%
- nữ gần 30%
+ 20 tuổi: - nam 30%
- nữ > 30%
+ 30 tuổi - nam 28%
- nữ gần 40%
+ 40 tuổi - nam : 45%
- nữ 33%
+ 50 tuổi - nam 40%
- nữ 32%

5. Vừa đi bộ vừa ăn
+ 10 tuổi: - nam 10%
- nữ 10%
+ 20 tuổi: - nam 12%
- nữ 11%
+ 30 tuổi - nam < 10%
- nữ > 20%
+ 40 tuổi - nam : gần 30%
- nữ 25%
+ 50 tuổi - nam 28%
- nữ 26%
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top