6 phần trăm người Nhật có ngề phụ

6 phần trăm người Nhật có ngề phụ

Theo một cuộc thăm dò được tiến hành với khỏang 3500 người gần đây thì cứ 20 người Nhật(có nghề nghiệp chính thức) lại có 1 người có việc phụ. Lý do chính là do với đồng lương chính không đủ để chi tiêu cho sinh họat.

Điều này cho ta thấy tình trạng "bi đát" của công nhân người Nhật.

(Nguồn: Yahoo.co.jp news http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060308-00000089-jij-pol)
 

Bài viết liên quan

ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top