Luật về cư trú bất hợp pháp thay đổi

Luật về cư trú bất hợp pháp thay đổi

Theo cục quản lý xuất nhập cảnh Nhật bản thì luật về hình phạt đối với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp ở Nhật sẽ có sự thay đổi như sau :

Từ trước đến nay những người cư trú bất hợp pháp và bị bắt đuổi về nước thì sau đấy sẽ không được phép nhập vào Nhật Bản trong vòng 5 năm. Tuy thế kể từ tháng 1 năm 2005 thời hạn này sẽ giảm xuống chỉ còn 1 năm.

Sở dĩ có sự thay đổi như thế này là do Nhật bản muốn những người cư trú bất hợp pháp ra đầu thú.
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top