Mỹ-Nhật Bản: Thành công vụ thử tên lửa đạn đạo

Mỹ-Nhật Bản: Thành công vụ thử tên lửa đạn đạo

Hôm qua (8/3), Mỹ và Nhật Bản đã thực hiện thành công vụ thử tên lửa đánh chặn đầu tiên thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo do hai bên cùng phát triển.
Vụ thử được tiến hành từ tàu khu trục lớp Aegis ở ngoài khơi đảo Hawaii, với tên lửa đánh chặn cải tiến SM-3, trong đó đầu tên lửa do Nhật Bản chế tạo. Vụ thử này là lần kiểm tra cuối cùng hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo ở cấp độ thực nghiệm sau 6 năm cùng nghiên cứu.
Hai bên dự kiến sẽ triển khai hệ thống tên lửa này vào tháng 3/2016.
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top