Nhật Bản có thể có nữ hoàng

Nhật Bản có thể có nữ hoàng

Nhật Bản có thể có nữ hoàng
bantin8_nhatban.jpg
Việc cho phép một công chúa kế vị ngai vàng sẽ chấm dứt việc tranh cãi người nào trong Hoàng tộc sẽ tiếp tục nối ngôi sau khi Thái tử Naruhito trở thành Vua nước Nhật.
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top