Xe mới của Mitsubishi

Xe mới của Mitsubishi

20060124-00000821-reu-bus_all-view-000.jpg

Mistubishi vừa cho ra mắt loại xe mới tên là I tiếng Nhật đọc la アイ có lẽ là có nghĩa là "yêu"?
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top