Gần 63% người Trung Quốc ấn tượng không tốt về Nhật Bản

Gần 63% người Trung Quốc ấn tượng không tốt về Nhật Bản

Đây là kết quả của cuộc điều tra quần chúng về quan hệ Trung - Nhật được công bố tại Diễn đàn Bắc Kinh - Tokyo lần thứ nhất tổ chức tại Bắc Kinh.

Theo kết quả thu được từ các lá phiếu, 62,9% người Trung Quốc nói có ấn tượng "rất không tốt" hoặc "không tốt lắm" về Nhật Bản. Về phần dân Nhật, 37,9% những trả lời cho biết có ấn tượng tương tự như vậy về Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên giới báo chí, các giáo sư đại học và các tổ chức phi chính phủ Nhật Bản và Trung Quốc phối hợp phát phiếu điều tra khảo sát ý kiến người dân Trung Nhật về quan hệ hai nước.

Các câu hỏi tập trung chủ yếu vào vấn đề về quan hệ kinh tế Trung - Nhật và sự hợp tác của hai nước trong các vấn đề khu vực.

Ở Trung Quốc có 65% người được hỏi cho rằng quan hệ kinh tế đem lại lợi ích cho cả hai nước, 59% "chắc chắn ủng hộ", hoặc "ủng hộ" sự hợp tác của hai nước trong các vấn khu vực.

Còn ở Nhật Bản cuộc điều tra cho thấy có một số người Nhật còn cho rằng quan hệ Nhật - Trung quan trọng hơn nhiều so với quan hệ Nhật - Mỹ. Khoảng 59% người Nhật nghĩ rằng quan hệ Nhật - Trung sẽ được thúc đẩy trong tương lai dựa trên sự phát triển quan hệ Nhật - Mỹ.

Các nhà tổ chức không công bố rõ có bao nhiêu phiếu điều tra được phát ra nhưng ở Trung Quốc các nhà tổ chức thu về được 1938 phiếu còn ở Nhật Bản là 1000 phiếu.

Phát biểu tại diễn đàn trên, ông Zhao Qizheng, phó chủ tịch nhóm các cố vấn cấp cao của Tiểu ban đối ngoại Uỷ ban quốc gia Trung Quốc nói rằng cả Trung quốc và Nhật đều rất quan tâm đến các điểu kiện thuận lợi để cải thiện quan hệ hai nước.

Còn cựu bộ trưởng Thông tin Trung Quốc thì phát biểu: hai nước đã có quan hệ hữu nghị hơn 2000 năm trong khi đó chỉ có 50 năm quan hệ này bị rạn nứt. Hơn thế nữa hai nước có rất nhiều điểm tương đồng về văn hoá, người dân hai nước cùng chia sẻ quan điểm về sự cần thiết của phát triển kinh tế, an ninh, hoà bình thậm chí có rất nhiều người dân hai nước còn là bạn của nhau.

Ông Chen Haosu, chủ tịch Hiệp hội hữu nghị Nhân dân Trung hoa và người nước ngoài nói rằng Trung quốc và Nhật bản sẽ tổ chức các cuộc thoả luận để tìm kiếm quan điểm chung về sự tôn trọng lẫn nhau cũng như phải tôn trọng cả lịch sử và tương lai.

Diễn đàn Bắc Kinh - Tokyo kéo dài một ngày rưỡi để thảo luận về vấn đề cải thiện quan hệ hai nước với sự tham gia của 60 Chính trị gia, thương gia, giáo sư và giới báo chí Trung Quốc và Nhật Bản.

(Theo Tân Hoa xã)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top