Nhật Bản hy vọng hoàn tất đàm phán FTA với ASEAN

Nhật Bản hy vọng hoàn tất đàm phán FTA với ASEAN

Ngày 17/8, một quan chức Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho rằng Nhật Bản có thể hoàn tất đàm phán Hiệp định tự do thương mại (FTA) với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào tháng 3/2007.

Nhật Bản bị cho rằng đã quá chậm trễ so với Trung Quốc và Hàn Quốc trong việc tăng cường các mối quan hệ kinh tế với ASEAN.
Theottxvn
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top