Nhập lại thịt bò Mỹ cần phải giữ luật trước

Nhập lại thịt bò Mỹ cần phải giữ luật trước

Chiều ngày 23 trong cuộc chất vấn của nghị viện, khi được hỏi về tính nguy hiểm trong việc nhập thịt bò thủ tường Koizumi đã trả lời là “để mở cửa nhập lại thì cần phải tuân theo luật lệ đã được hai bên chấp đồng ý. Hiện nay đang yêu cầu phía Mỹ tìm nguyên nhân”. Đối với câu hỏi về vụ bê bối của Horie và việc ủng hộ ông này tham dự tuyển cử hồi năm ngóai thủ tướng đã trả lời là “Việc ủng hộ của đảng dân chủ và việc phạm pháp lần này của Horie là không can dự với nhau”.

Lược dịch từ :http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060123-00000092-jij-pol
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top