Nhật Bản ra sách trắng về viện trợ ODA

Nhật Bản ra sách trắng về viện trợ ODA

Ngày 1/10, tân Ngoại trưởng Nhật Bản Nobutaka Machimura đã báo cáo trước các thành viên nội các nội dung sách trắng về viện trợ chính thức (ODA) của Chính phủ Nhật Bản dành cho các nước đang phát triển trong năm tài chính 2004.

Trong bản báo cáo, Ngoại trưởng Machimura đã khẳng định thành quả của viện trợ ODA đối với công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của nhiều nước và vùng lãnh thổ. Trong 50 năm qua, Nhật Bản đã viện trợ ODA cho tổng cộng 185 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng kim ngạch lên tới khoảng 221 tỷ USD.

Các khoản viện trợ ODA của Nhật Bản đã góp phần to lớn vào việc nâng cao phúc lợi và trình độ phát triển của các nước tiếp nhận, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường các mối quan hệ hữu nghị và Nhật Bản cũng đã nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế về sự hợp tác giúp đỡ này.

Nội dung Sách Trắng cho rằng các bộ ngành liên quan của Nhật Bản cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa, đồng thời cũng cần hợp tác tốt với các tổ chức viện trợ phi chính phủ (NGO) để bảo đảm nâng cao hiệu quả của các khoản viện trợ ODA và viện trợ không chính thức./.

(Nguồn ttxvn)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top