Nhật Bản sẽ sửa đổi Hiến pháp

Nhật Bản sẽ sửa đổi Hiến pháp

[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Tờ "Yomiuri" sáng 17/11 dẫn nguồn tin từ liên minh cầm quyền Nhật Bản cho biết, Ủy ban điều tra Hiến pháp của đảng Dân chủ Tự do (LDP) đã soạn thảo xong Đề cương sửa đổi Hiến pháp hiện nay, vốn được áp dụng từ sau Chiến tranh thế giới thứ II.

Những điểm cơ bản được sửa đổi bao gồm: xây dựng và đổi tên "Đội Phòng vệ" hiện nay thành "Quân Phòng vệ"; cho phép sử dụng quyền tự vệ tập thể và dùng vũ lực trong quá trình tham gia đóng góp các hoạt động quốc tế; xác nhận Thiên Hoàng là nguyên thủ quốc gia và chấp nhận vai trò của phụ nữ trong cương vị Thiên Hoàng./.

[/font]TTXVN
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top