Nhật Bản thông qua kế hoạch phát triển nông nghiệp

Nhật Bản thông qua kế hoạch phát triển nông nghiệp

Theo Thương vụ VN tại Nhật Bản, mới đây nước này đã thông qua Kế hoạch phát triển thực phẩm, nông nghiệp, nông thôn trong 10 năm tới với mục đích phân bổ lĩnh vực hỗ trợ trọng điểm trong nông nghiệp, giảm thiểu điều tiết của Chính phủ trong sản xuất gạo và thúc đẩy sự tham gia của các công ty.

Ngoài ra, kế hoạch trên cũng nhằm nâng cao năng lực sản xuất ngành nông nghiệp, tăng khả năng tự cung cấp lương thực mà hiện nay đang ở trong tình trạng không đảm bảo.

Trong chế độ hỗ trợ nông nghiệp, Nhật Bản sẽ áp dụng chính sách trợ cấp mới thông qua chính sách thuế thu nhập ưu đãi cho người nông dân và chỉ trợ cấp cho những người đáp ứng đủ một số điều kiện nhất định về diện tích trồng trọt. Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp sẽ ấn định mức hỗ trợ cho nông dân vào tháng 9 tới. Ngoài ra, chính sách giảm thiểu sự can thiệp của Chính phủ trong nông nghiệp cũng được xem xét lại theo hướng xóa bỏ sự điều tiết của Chính phủ trong sản xuất nông nghiệp. Các tổ chức, đoàn thể nông nghiệp sẽ tự quyết định lượng gạo sản xuất nhằm giảm giá gạo hiện đang rất đắt đỏ và tạo ra sự cạnh tranh về giá cả.

Cơ chế quản lý đất nông nghiệp cũng được nới lỏng hơn trước. Các công ty vừa và nhỏ có thể thuê đất để tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp. Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp đang đề xuất lên Quốc hội phương án sửa đổi Luật đất nông nghiệp liên quan đến quản lý cho thuê đất nông nghiệp, và mong muốn trong năm nay tất cả các doanh nghiệp trên cả nước đều có thể tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp.

(Theo VNExpress)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top