Nhật sẽ có Thiên Hoàng nữ?

Nhật sẽ có Thiên Hoàng nữ?

Nhật Bản đang xem xét sửa đổi luật để phụ nữ cũng có thể trở thành thiên hoàng. Từ trước đến nay chỉ có nam giới mới có quyền kế vị thiên hoàng nhưng nội các Nhật đã có đề án là tiến hành thăm giò ý kiến dân chúng và sau một vài năm nữa sẽ sửa đổi luật để nữ giới cũng có thể kế vị thiên hoàng. Nếu như luật này được thực hiện thì sẽ là một thay đổi rất lớn trong hoàng cung Nhật Bản.
Theo tuần báo Maiasa
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/imperial_family/?1101854464
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top