Quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc:

Quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc:

Trung Quốc và Nhật Bản đồng ý sẽ tổ chức một vòng đàm phán mới để giải quyết tranh chấp xung quanh những trầm tích khí thiên nhiên dưới đáy biển Hoa Đông.

Ngày tháng chính xác của vòng đàm phán mới chưa được ấn định, nhưng có thể sẽ diễn ra trong một ngày gần đây.

Thoả thuận đạt được sau cuộc gặp không chính thức giữa ông Kenichiro Sasae, Vụ trưởng Châu Á - Châu Đại Dương của Bộ Ngoại giao Nhật Bản và ông Kui Tiankai, Vụ trưởng Vụ Châu Á của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Ông Nobuyori Kodaira, Giám đốc Cơ quan Tài nguyên và Năng lượng tự nhiên của Nhật Bản cũng đã tham dự cuộc gặp không chính thức này.

Trung Quốc và Nhật Bản đang cố gắng giải quyết ổn thoả cuộc tranh chấp tài nguyên dầu khí dưới đáy biển Hoa Đông gần đảo Ookinawa, miền Nam Nhật Bản.

Cuộc tranh chấp lãnh hải trở nên phức tạp vì trữ lượng khí thiên nhiên nằm vắt ngang 2 khu vực kinh tế độc quyền của 2 nước.

(Theo AP)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top